Full Professorship in English Language and Linguistics

University of Freiburg Faculty of Philology

Germany

EXPIRED

amsterdam uni

antwerp uni

cambridge uni

florida uni

harvard uni

hiroshima uni

new south wales uni

oslo uni

purdue uni

ryerson uni

shanghai jiao tong uni

stockholm uni